2011/Oct/06

บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
 ความรัก กับ ความผูกพันธ์ 
  
 
เนื้อความ ความรัก..กับ ความผูกพัน 
 หน้าตาคล้ายกัน ... เหมือนซ้าย-ขวา 
 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ .... 
 รู้สึกว่า .. คิดถึง .. แล้วมาหา คือ .... รัก 
 รู้สึกว่า .. เคยมาหา .. เลยมาหา คือ .. ผูกพัน 
 รู้สึกว่า .. หิว .. แต่อยากรอ คือ .. รัก 
 รู้สึกว่า .. อิ่มแล้ว ... อยากเอามาฝาก คือ .. ผูกพัน 
 รู้สึกว่า .. อยากให้เวลากันและกัน คือ .... รัก 
 รู้สึกว่า .. อยากใช้เวลาด้วยกัน คือ .. ผูกพัน 
 รู้สึกว่า .. หงุดหงิดคือทำให้อีกคนไม่สบายใจ คือ .. รัก 
 รู้สึกว่า .. โกรธคือทำให้อีกคนสำนึกบ้าง คือ .. ผูกพัน 
 รู้สึกว่า ..... ไม่มีนาทีไหนไม่คิดถึง คือ .. รัก 
 รู้สึกว่า .. นาทีไหนที่ว่างจะคิดถึง คือ .... ผูกพัน 
 ขอบคุณเหลือเกิน ..... ความผูกพัน .. ที่ทำให้รัก 
 ขอบคุณเหลือเกิน ... รักที่เป็นมากกว่า .. ความผูกพัน 

 ----------------------------------------------------------- 

 .. เคยไหมรักใครคนหนึ่ง ด้วยความรู้สึกว่า ..... 
 เคยผูกพันเหมือนเคยรักกัน แล้วพลัดพราก 
 ต้องมาตามหากันเป็นแรมปี 
 ถ้าเคยรู้สึกอย่างนี้ 
 ยามที่มองแววตาใครคนนั้น 
 แล้วรู้สึกอยากอยู่ข้าง ๆ 
 เพื่อคอยกางแขนปกป้องและดูแลไปตลอดชีวิต 
 ความรู้สึกนั้น ... เรียกว่า รักและผูกพัน 
 ความรู้สึกที่ ... มิอาจพรากจากกัน ได้อีก 
 แม้เพียงหนึ่งเสี้ยววินาที
 
จาก http://atcloud.com/stories/62144

Comment

Comment:

Tweet