2011/Dec/29

ดวงดาวดวงเก่าฉันยังเห็นชัด ..
ตั้งแต่วันนั้น..ถึงวันนี้..ดวงดาวก็ไม่เคยหยุดแสง
 
มีแต่ฉัน..ที่หลงลืมดวงดาวนั้นไป
วันนี้..วันที่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา
 
ดวงดาวก็ยังมองเห็นแม้มองผ่าน..ม่านน้ำตา
 
                                      เส้นขอบฟ้า
 
http://youtu.be/6jJouVhl1D8

Comment

Comment:

Tweet