2015/Oct/07

โลกหมุนวนเป็นวงกลม

เส้นทางที่เหมือนเป็นเส้นตรง

ความจริงเหมือนเนิ่นนาน...

เมื่อเราพบกันอีกครั้งเส้นตรงคงไม่มีอยู่จริง

                                เส้นขอบฟ้า

Comment

Comment:

Tweet