2015/Dec/25

เมื่อฉันยืนต่อหน้าเธอ เธอเหมือนดวงตะวัน

เมื่อฉันนั่งต่อหน้าเธอ เธอเหมือนพระจันทร์ดวงกลม

เมื่อฉันหลับฝันถึงเธอ เธอเหมือนหมอกขาวยามรุ่งสาง

อดีตหรือปัจจุบันจะนับถึงอนาคต เธอเหมือนลมหายใจของฉัน

นับไปอีกนานเท่าไร..เมื่อฉันหมดลมหายใจ

ฉันจะยื่นตรงนี้กับเธอ.....

                                            เส้นขอบฟ้า

Comment

Comment:

Tweet